Vi måste våga se – en informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor

Informationsmaterial om könsstympning, konsekvenser samt förekomst i Sverige. Broschyren är framtagen av Länsstyrelsen Östergötland. 

Till broschyren på Nationellt centrum för hedersrelaterat våld och förtrycks webbplats

Stödmaterial

Förebyggande

Stöd och skydd

Nationellt

Förskola/Skola

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Rättsväsendet