Webbplatsen Könsstympning.se

Information om könsstympning, konsekvenser, prevalens internationellt och i Sverige, svensk och internationell lagstiftning samt informationsfilmer till utsatta, anhöriga och yrkesverksamma översatta till 13 språk.

Webbplatsen könsstympning.se vänder sig till flickor och kvinnor i Sverige som kan ha blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning, deras närstående samt till yrkesverksamma som möter utsatta eller deras närstående.

Stödmaterial

Webbplats

Förebyggande

Upptäckt

Stöd och skydd

Brottsbekämpning

Nationellt

Myndigheter

Civilsamhälle

Förskola/Skola

Ungdomsverksamhet

Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Rättsväsendet

Utsatta

Anhöriga