Åklagarmyndighetens arbete 2021 mot sexualbrott, brott i parrelation, brott mot barn och brott med hedersmotiv

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur den har utvecklat det brottsutredande arbetet inom områdena brott i parrelation, brott mot barn, våldtäkt mot vuxna, köp av sexuella tjänster och människohandel. När det gäller brott mot barn ska myndigheten särskilt redovisa sexualbrott mot barn och beskriva utvecklingen kring internetrelaterade sexualbrott mot barn. Åklagarmyndigheten ska redovisa hur den arbetar för att ytterligare öka förutsättningarna att klara upp sexualbrott mot barn, brott med hedersmotiv (inklusive könsstympning), äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott. Myndigheten ska höja kompetensen inom organisationen om den här typen av brott för att bidra till att stärka hela rättskedjan.

Startdatum: 01 januari 2021

Slutdatum: 31 december 2021

Åklagarmyndigheten

Brottsbekämpning

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete