Arbete med indikatorer för uppföljning av den nationella strategin

Socialstyrelsen ska visa hur myndigheten har arbetat vidare med förslag till indikatorer att använda i uppföljningar av arbetet med den nationella strategin. Socialstyrelsen ska också bistå Jämställdhetsmyndigheten när den arbetar med indikatorer för uppföljning av den nationella strategin.

Socialstyrelsen ska samverka med flera myndigheter och aktörer, däribland Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet. Det här är ett av sex deluppdrag inom Uppdrag att stödja utvecklingen av arbete inom vård och omsorg med mäns våld mot kvinnor, ett uppdrag som Socialstyrelsen fick 2018.

Socialstyrelsens webbplats finns rapporten för uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Förslag på indikatorer för uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Startdatum: 07 juni 2018

Slutdatum: 01 november 2021

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Förbättrad samverkan