Arbetsmiljöverkets särskilda informationsinsatser 2021 gällande arbetet mot sexuella trakasserier

Arbetsmiljöverket ska fortsätta att under 2021 genomföra informationsinsatser för att stödja arbetsgivares arbete med att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet. Initiativen i samband med #metoo-uppropen visade att det förekommer sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling inom flera sektorer och branscher. Det är viktigt att stärka det förebyggande och kompetenshöjande arbetet på arbetsplatser för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet. 

Arbetsmiljöverket ska senast i maj 2021 redovisa och analysera statistik över andelen sysselsatta i arbetslivet som har varit utsatta för sexuella trakasserier.

Startdatum: 01 januari 2021

Slutdatum: 20 maj 2021

Arbetsmiljöverket

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete