Återfallsförebyggande insatser för personer dömda för våldsbrott mot närstående respektive hedersrelaterade brott

Kriminalvården ska utveckla sitt arbete för att förebygga återfall för personer som har dömts för våldsbrott mot närstående. Kriminalvården ska också utreda hur myndigheten kan arbeta för att förebygga återfall för personer som har dömts för hedersrelaterade brott.

Startdatum: 01 januari 2021

Slutdatum: 31 mars 2021

Kriminalvården

Kunskap och metodutveckling

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete