Åtgärder 2018 för att förbättra polisens arbete med att utreda våldtäkter och andra sexualbrott

Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som den har vidtagit för att utveckla myndighetens arbetsmetoder när det handlar om att utreda våldtäkter och andra sexualbrott. Polismyndigheten ska redogöra för hur den arbetar med bemötandefrågor, liksom hur den säkerställer att arbetsmetoderna når ut till medarbetare i hela organisationen. Myndigheten ska också redovisa de resultat som åtgärderna har lett till.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 11 oktober 2018

Slutdatum: 31 december 2018

Polismyndigheten

Brottsbekämpning

Kunskapsbaserat arbete