Åtgärder mot hatbrott

Polisen ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bekämpa hatbrott, särskilt hatbrott som är riktade mot transpersoner och hatbrott mot utsatta medborgare i EU- och EES-området. Polisen ska redovisa hur den arbetar för att säkerställa att myndigheten bemöter transpersoner på ett bra sätt, särskilt i situationer när transpersoner har utsatts för hatbrott. Myndigheten ska analysera vilka effekter som åtgärderna har lett till, eller bedöms komma att leda till. Polisen ska också beskriva hur den planerar att fortsätta att utveckla sitt arbete med åtgärder mot hatbrott. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 29 mars 2019

Polismyndigheten

Brottsbekämpning

Hbtqi-personers rättigheter