Barnombudsmannen ska vara strategisk myndighet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Barnombudsmannen, BO, ska vara en av flera strategiska myndigheter som ska främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. BO ska ta fram och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter att genomföra under perioden 2020–2022. Myndigheten ska inhämta kunskap och erfarenhet från andra aktörer, till exempel organisationer som företräder hbtqi-personers rättigheter och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. BO ska under uppdraget föra en dialog med de övriga strategiska myndigheterna DO, Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Kulturrådet, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polisen och Socialstyrelsen. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 25 juni 2020

Slutdatum: 01 mars 2022

Barnombudsmannen (BO)

Kunskap och metodutveckling

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete