Bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Försvarshögskolan ska bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen på området. Återrapporteringen ska ske i enlighet med handlingsplanen.

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 31 december 2023