Bidrag till Barnombudsmannen

11 500 000 kronor får användas av Barnombudsmannen för att i enlighet med regleringsbrev för 2023 föra en kontinuerlig dialog med och erbjuda stöd till berörda myndigheter utifrån vad som framkommit i uppdraget om att inhämta barn och ungas åsikter och erfarenheter om hur de kan skyddas från att utnyttjas i kriminella aktiviteter

Startdatum: 04 april 2022

Slutdatum: 24 december 2023

Barnombudsmannen (BO)

Kunskap och metodutveckling

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete