Brå ska sammanställa kunskap om polisiära metoder och arbetssätt för att förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära relationer

Brottsförebyggande rådet, Brå, ska undersöka och sammanställa kunskap om vilka metoder och arbetssätt som Polismyndigheten har för att förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära relationer. Brå ska samråda nära med Polismyndigheten under uppdraget. Brå ska också samråda med Socialstyrelsen.

Startdatum: 28 juni 2016

Slutdatum: 31 december 2017

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brottsbekämpning

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete