Brottsförebyggande arbete

Polismyndigheten ska bedriva ett långsiktigt arbete för att förebygga brott, och det arbetet ska vara baserat på kunskap. Polisen ska beskriva och definiera hur den arbetar för att förebygga brott, och redovisa vad den har gjort för att säkerställa både brottsförebyggande och utredande arbete. Myndigheten ska redovisa och bedöma hur den har samverkat med andra aktörer. Polisen ska bedöma hur långt man har kommit i att förstärka sin förmåga att förebygga och bekämpa brott på det lokala planet. I vilken utsträckning är Polisen mer närvarande och tillgänglig? Hur väl svarar myndigheten upp mot behoven av polisnärvaro i särskilt utsatta områden?

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 31 december 2017

Polismyndigheten

Våldsförebyggande arbete

Särskild sårbarhet för våld