Brottsofferverksamhet riktad till hbtqi-personer 2017

Socialstyrelsen ska under 2017 fortsätta att ge ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar för att utveckla verksamheter som stödjer brottsoffer. Det handlar om stöd där någon har blivit utsatt för våld i nära relation och den utsatta personen identifierar sig som homosexuell eller bisexuell, eller lever med en könsöverskridande identitet eller uttryck. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 30 juni 2018

Socialstyrelsen

Brottsbekämpning

Hbtqi-personers rättigheter