Brottsofferverksamhet riktad till hbtqi-personer 2021

Socialstyrelsen ska 2021 fortsätta att ge ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtqi-personer, som har utsatts för våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 22 december 2020

Slutdatum: 30 juni 2022

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hbtqi-personers rättigheter