Brottsskadeersättning 2018 till barn som har bevittnat våld

Brottsoffermyndigheten ska redovisa sina ärenden 2018 om brottsskadeersättning till barn som har bevittnat våld. Myndigheten ska redogöra för antalet ärenden, och för sammanlagd och genomsnittlig storlek på de utbetalda ersättningarna. Brottsoffermyndigheten ska göra sin redovisning uppdelad på kön och ålder.

Brottsoffermyndigheten ska ta upp vilka områden som den identifierar som särskilda utvecklingsområden för rättsväsendet när det gäller arbete för brottsutsatta. Myndigheten ska också ta upp vad den har gjort för att den kunskap om brottsofferfrågor, som myndigheten tar fram, kan komma till användning både hos andra myndigheter och andra berörda aktörer.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 31 december 2018

Brottsoffermyndigheten

Brottsbekämpning

Barns rättigheter