Effektiva arbetssätt och metoder för informationsspridning gällande könsstympning av flickor och kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram effektiva arbetssätt för att förändra attityder och beteende hos människor när det gäller könsstympning av flickor och kvinnor. Enligt FN:s barnkonvention är könsstympning en kränkning av mänskliga rättigheter. I Sverige är könsstympning av flickor och kvinnor förbjudet enligt lag

Startdatum: 28 juni 2018

Slutdatum: 01 september 2020

Jämställdhetsmyndigheten

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete