FBA:s arbete 2017 med nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Folke Bernadotteakademin ska redovisa sitt arbete med Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020. Den svenska handlingsplanen fokuserar bland annat på att stärka kvinnors inflytande i konfliktförebyggande arbete, förbättra kvinnors skydd mot våld, och på att integrera ett genusperspektiv i allt arbete för fred och säkerhet. Folke Bernadotteakademin ska genom ett redaktörskap stödja regeringskansliets och UD:s arbete med att fram en matris, där myndigheter som arbetar med den svenska handlingsplanen ska redovisa hur och vad de gör, och där deras resultat kan följas upp. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 31 december 2017

Folke Bernadotteakademin

Skydd för våldsutsatta

Förbättrad samverkan