FOI:s arbete 2023 med nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution om kvinnor, fred och säkerhet

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 01 mars 2023