Följa upp hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge

Jämställdhetsmyndigheten ska sprida information till berörda aktörer om resultatet av den tidigare kartläggning som myndigheten har gjort. Kartläggningen handlade om hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende eller umgänge. Det kan vara våld eller andra övergrepp av en förälder mot den andra föräldern, mot en partner eller mot ett barn. Jämställdhetsmyndigheten ska föra en dialog med berörda aktörer och fortsätta följa utvecklingen inom området.

Startdatum: 02 juni 2022

Slutdatum: 31 maj 2023

Jämställdhetsmyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter