Följa upp tillämpningen av lagen mot sexköpsbrott

Brå ska följa upp och analysera tillämpningen av lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster, och lagen om utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Hur hanterar rättsväsendet den här typen av brott, från anmälan till dom? Vilka personer köper sex? Vilka personer utnyttjar barn genom köp av sexuell handling? Vilka säljer sex? Hur initieras och genomförs köp? 

Brå ska kartlägga påföljder som utdöms för sexköp och hur påföljderna motiveras, liksom orsaker till att anmälningar om sexköp läggs ner. Myndigheten ska analysera om personer som har sålt sex har fått status som målsägande i ärendena. Brå ska också studera om ärenden som rör sexköp verkar ha koppling till handel med människor, exploatering av människor, koppleriverksamhet eller så kallad sugardejtning. 

Startdatum: 01 oktober 2020

Slutdatum: 29 april 2022

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Skydd för våldsutsatta

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete