Förbereda införandet av en obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande

Migrationsverket ska se till att en obligatorisk samhällsintroduktion för alla asylsökande som är över 15 år kan starta senast den 1 oktober 2021. Migrationsverket ska ta fram förslag på innehåll till en muntlig samhällsintroduktion som tar en heldag. Introduktionen ska innehålla information om asylprocessen, livet i Sverige, svensk lagstiftning, demokrati, normer och värderingar. Introduktionen ska ges så snart som möjligt efter att en person har ansökt om asyl. Det ska vara tydligt att den är en obligatorisk del av asylprocessen. Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att delta. Migrationsverket ska erbjuda vårdnadshavare hjälp med barntillsyn under introduktionsdagen.

Det ska finnas ett skriftligt material som motsvarar den muntliga informationen. Det skriftliga materialet ska ges till både till asylsökande barn som har en familj, och till ensamkommande barn. Informationen till barn ska särskilt ta upp frågor om barns rättigheter, jämställdhet, hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning och barnäktenskap. Det ska också finnas information om stödinsatser för våldsutsatta barn och unga.

Startdatum: 28 januari 2021

Slutdatum: 01 oktober 2021

Migrationsverket

Våldsförebyggande arbete

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete