Fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd för att utveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m.

Under 2016-2018 ska Socialstyrelsen och Nationells centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet, ge nationellt och regionalt kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer. Stödet gäller också ökad kompetens i att möta våldsutsatta kvinnor och barn. Myndigheterna ska utveckla och sprida webbstödet på nationell och regional nivå. Det nationella stödet ska ta upp regelverk som gäller, liksom aktuell kunskap och konkret information om verksamma metoder för att upptäcka och arbeta med våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården och tandvården.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 28 januari 2016

Slutdatum: 30 september 2019

Socialstyrelsen

Skydd för våldsutsatta

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete