Förebyggande arbete för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga i migration

Folkhälsomyndigheten ska fördela medel till ideella organisationer som bedriver förebyggande och främjande verksamhet för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända. Bidraget ska förstärka och komplettera kommuners, landstings och statliga myndigheters åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i migration. Bidrag kan också gå till organisationer som arbetar med stödjande kontakter för barn och unga med psykisk ohälsa. Exempel på stödjande kontakter är chattsamtal, telefonsamtal och mejlväxling. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 31 mars 2019

Folkhälsomyndigheten

Våldsförebyggande arbete

Barns rättigheter