Förlängd tid för att redovisa uppdrag om fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering för åren 2022-2025

Sametinget får förlängd tid för att redovisa sitt uppdrag om fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering för åren 2022-2025.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2021

Slutdatum: 31 december 2021

Sametinget/Sámediggi

Kunskap och metodutveckling

Kunskapsbaserat arbete