Förmågan att utreda grova våldsbrott

Skjutningar och andra grova våldsbrott är ett ökande problem, särskilt i utsatta områden. Utredningar av brotten kräver stora resurser och specialkunskap. Polismyndigheten ska analysera och bedöma om utredningsverksamheten är organiserad och dimensionerad på rätt sätt för att utreda den här typen av grova brott. Myndigheten ska identifiera och redovisa vilka åtgärder som skulle kunna vidtas – både inom myndigheten och genom lagstiftning – för att förbättra förutsättningarna för Polisen att utreda grova våldsbrott. Om det är möjligt ska myndigheten prioritera åtgärderna utifrån vilken betydelse de olika åtgärderna skulle ha för Polisens förmåga att bekämpa brott.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 19 februari 2019

Polismyndigheten

Brottsbekämpning

Särskild sårbarhet för våld

Hbtqi-personers rättigheter