Förstärka kunskapsstöd för att systematiskt kunna beräkna kostnader av våld i nära relationer

Socialstyrelsen får fyra tillägg till sitt pågående Uppdrag att stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor. Innehåll i det fjärde tillägget: Socialstyrelsen ska förstärka sitt arbete med att ge ökat kunskapsstöd till medarbetare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Genom ökat kunskapsstöd ska medarbetare på ett systematiskt sätt kunna beräkna kostnader av våld i nära relationer. Det gäller kostnader både på kommunal och regional nivå.

I de delar av uppdraget som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck ska Socialstyrelsen samordna sitt arbete med Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland.

Socialstyrelsens webbplats finns en instruktion och en vägledning utifrån uppdraget. Du hittar dem genom att i sökrutan på startsidan skriva in:
• Instruktion till Socialstyrelsens beräkningsverktyg för att uppskatta kostnader för insatser vid våld i en nära relation
• Vägledning för att uppskatta kostnaden av insatser efter våld

Startdatum: 01 januari 2019

Slutdatum: 01 november 2021

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Förbättrad samverkan