Förstärka kunskapsstöd för systematisk uppföljning av verksamheter för våldsutsatta och våldsutövare

Socialstyrelsen får fyra tillägg till sitt pågående Uppdrag att stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor. Innehåll i det tredje tillägget:
Socialstyrelsen ska förstärka sitt arbete med att ge ökat kunskapsstöd till medarbetare inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, och elevhälsa. Genom ökat kunskapsstöd ska medarbetare på ett systematiskt sätt kunna följa upp de verksamheter som de har för personer som är utsatta för våld och för personer som utövar våld.

I de delar av uppdraget som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck ska Socialstyrelsen samordna sitt arbete med Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2019

Slutdatum: 01 november 2021

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Våldsutövare och maskulinitetsnormer