Förstärka samordningen av Socialstyrelsens samtliga uppdrag på området mäns våld mot kvinnor

Socialstyrelsen får fyra tillägg till sitt pågående Uppdrag att stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor. Innehåll i det andra tillägget:
Socialstyrelsen ska förstärka samordningen av myndighetens alla uppdrag på området mäns våld mot kvinnor, mäns våld mot barn, och hedersrelaterat våld och förtryck. Det är viktigt och angeläget för målgrupperna att Socialstyrelsens uppdrag är samordnade på ett bra sätt.

I de delar av uppdraget som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck ska Socialstyrelsen samordna sitt arbete med Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2019

Slutdatum: 01 november 2021

Socialstyrelsen

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter