Förstärkt arbete gällande brott med hedersmotiv

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur den utvecklar sina arbetssätt och arbetsformer för att klara upp fler brott med hedersmotiv, inklusive brott som handlar om könsstympning och äktenskapstvång. Åklagarmyndigheten ska arbeta för att höja kompetensen inom organisationen när det gäller den här typen av brott. Åklagarmyndigheten ska också redovisa hur den samverkar med Polismyndigheten och med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

Startdatum: 01 januari 2020

Slutdatum: 31 december 2020

Åklagarmyndigheten

Brottsbekämpning

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete