Förstärkta insatser för våldsamma män

Kriminalvården ska genomföra en särskild satsning för att ytterligare stärka återfallsförebyggande insatser för gruppen våldsamma män. Satsningen ska bland annat innehålla förstärkta insatser kring riskbedömningar, liksom motivations- och behandlingsinsatser för olika grupper av våldsbrottsdömda.

Kriminalvårdens webbplats finns rapporten för uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens diarienummer: 2013-13962

Startdatum: 18 juni 2013

Slutdatum: 31 mars 2017

Kriminalvården

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer