Fortsatt stöd till kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa

Folkhälsomyndigheten ska fortsätta att stödja kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa på regional nivå, lokal nivå och inom den ideella sektorn. Folkhälsomyndigheten ska samverka med den nationella samordnaren för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa, och med de regionala resurscentrumen för psykisk hälsa som ska byggas upp under 2018. Myndigheten ska också fortsätta att samverka med Socialstyrelsen, bland annat när det gäller att stärka stödet till barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller där det förekommer våld. I myndighetens uppdrag ingår att stärka arbetet med att ta fram och sprida ny kunskap, liksom att följa upp arbetet. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 30 april 2021

Folkhälsomyndigheten

Skydd för våldsutsatta

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan