Fortsätta genomföra insatser som förebygger journalisters utsatthet för hot och hat

Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet erbjuder fortbildning för journalister. Inom ramen för det genomför Fojo insatser för att förebygga journalisters utsatthet för hot och hat. Linnéuniversitetet ska fortsätta identifiera, utveckla och genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och redaktioner. Fojo har sedan tidigare byggt upp en digital kunskapsbank, skapat en tjänst för stöd och rådgivning till målgruppen och genomfört utbildningar och seminarier. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 17 december 2020

Slutdatum: 31 mars 2022

Linnéuniversitetet

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Kunskapsbaserat arbete