Fortsätta stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland ska under 2020 bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor. Nationella kompetensteamet ska också bidra med stöd och rådgivning till både civilsamhälle och olika organisationer som arbetar med att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. 

Startdatum: 01 januari 2020

Slutdatum: 31 december 2020

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskap och metodutveckling

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete