Fortsätta stödja våldsförebyggande insatser riktade till unga i partnerrelationer

Jämställdhetsmyndigheten ska under 2022 fortsätta stödja våldsförebyggande insatser riktade till unga i partnerrelationer. Stöd kan till exempel ges som medel till organisationer som arbetar mot våld i ungas partnerrelationer. Insatser för att nå ut snabbt, både till unga som är utsatta för våld och till unga som utövar våld, stärker arbetet på längre sikt.

Startdatum: 01 januari 2022

Slutdatum: 31 december 2022

Jämställdhetsmyndigheten

Skydd för våldsutsatta

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Särskild sårbarhet för våld

Hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskapsbaserat arbete