Främja användningen av effektiva våldsförebyggande program 2017

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska 2017 fortsätta arbeta för att främja användning av effektiva våldsförebyggande program. Det är ett uppdrag som MUCF fick i och med ett regeringsbeslut 2015.

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 31 december 2017

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Förbättrad samverkan