Genomföra en fördjupad studie om de grupper flickor och pojkar som bedöms vara särskilt sårbara såsom ensamkommande asylsökande barn m.fl.

Länsstyrelsen Stockholm ska genomföra en fördjupad studie om grupper av flickor och pojkar som bedöms vara särskilt sårbara för exploatering och människohandel. Exempel på grupper är ensamkommande barn – både asylsökande och barn som inte ansöker om asyl – och barn vars vårdnadshavare är utsatta för människohandel. Syftet är att förbättra kunskaperna om flickor och pojkar som lever i Sverige och är särskilt utsatta. Ökade kunskaper ska bidra till att ta fram effektiva åtgärder för skydd och stöd för medarbetare på myndigheter, kommuner och regioner som möter och pratar med ensamkommande barn.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 18 december 2017

Slutdatum: 01 december 2017

Länsstyrelsen Stockholm

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter