Genomföra en studie med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska genomföra en studie om hedersrelaterat våld och förtryck. Myndigheten ska hämta in kunskap och erfarenheter från personer som har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, och som har haft kontakt med socialtjänsten för stöd och hjälp. Studien ska ge en bild av hur de utsatta uppfattade stödet och insatserna från socialtjänsten.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska bland annat redovisa
• om det finns skillnader i kommunernas stöd och bemötande till personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, jämfört med till personer som har utsatts för någon annan typ av våld i nära relationer
• hur socialtjänsten har tagit hänsyn till den utsatta personens särskilda sårbarheter
• om och hur kvaliteten i socialtjänstens stöd skulle kunna utvecklas

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska under uppdraget samverka med Jämställdhetsmyndigheten och med Nationella kompetensteamet* mot hedersrelaterat våld och förtryck Länsstyrelsen i Östergötland.

*Bytte i oktober 2022 namn till: Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

Startdatum: 01 januari 2022

Slutdatum: 30 november 2023

Skydd för våldsutsatta

Hedersrelaterat våld och förtryck

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete