Genomföra insatser som förebygger journalisters utsatthet för hot och hat

Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet erbjuder fortbildning för journalister. Inom ramen för det ska Fojo genomföra insatser för att förebygga journalisters utsatthet för hot och hat. Linnéuniversitetet ska identifiera, utveckla och genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser till både enskilda journalister och redaktioner, bland annat i form av seminarier. Fojo ska också bygga upp en digital kunskapsbank och skapa en tjänst för stöd och rådgivning till målgruppen. Fojo och Linnéuniversitetet ska genomföra uppdraget utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Linnéuniversitetet ska samråda med aktörer med kunskap om journalisters och redaktioners utsatthet för hot och hat. Lärosätet ska också samråda med Brottsoffermyndigheten, som har ett uppdrag att ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial om stöd till personer som utsätts för, eller riskerar att utsättas för, hot och hat när de deltar i det demokratiska samtalet.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 22 juni 2017

Slutdatum: 01 november 2018

Linnéuniversitetet

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Kunskapsbaserat arbete