Genomförande och redovisning av åtgärder inom området kvinnor, fred och säkerhet

FBA ska bidra i genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkehet. Som underlag till Sveriges nationella återrapportering till FN ska FBA stödja Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i framtagandet av en rapport om genomförande av Sveriges handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet. FBA ska lämna en redovisning senast den 1 oktober 2023 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 01 oktober 2023