Grov kvinnofridskränkning

Brottsförebyggande rådet, Brå, ska analysera orsakerna till att antalet anmälda, uppklarade och lagförda ärenden om grov kvinnofridskränkning har minskat. Lagstiftningen om grov kvinnofridskränkning infördes 1998. Syftet var att stärka det straffrättsliga skyddet för kvinnor som av en partner eller före detta partner utsätts för systematiska övergrepp och kränkningar. Först ökade antalet anmälda, uppklarade och lagförda brott, men från 2008 har antalet anmälningar, uppklarade brott och lagförda ärenden minskat. Brå ska analysera orsakerna till minskningarna. Brå ska också analysera hur strafftiderna för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning har utvecklats efter att en straffskärpning började gälla 2013.

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 01 november 2018

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brottsbekämpning

Våldsutövare och maskulinitetsnormer