Höja kvaliteten på brottsutredningar om våldtäkt och stärka förmågan att ingripa mot hot och kränkningar på internet

Åklagarmyndigheten ska följa upp regeringens Jämställdhetspolitiska mål 2017-2018 i två olika uppdrag. Åklagarmyndigheten ska redovisa åtgärder som den har vidtagit för att
1. utveckla och höja kvaliteten i brottsutredningar som handlar om våldtäkt
2. stärka myndighetens förmåga att ingripa mot hot och kränkningar på internet

Åklagarmyndigheten ska också redovisa hur myndigheten planerar att fortsätta arbetet.

Åklarmyndighetens webbplats finns rapporten för uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2017

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 31 december 2017

Åklagarmyndigheten

Brottsbekämpning

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan