Hot, hat , våld, sexuellt ofredande mot journalister

Linnéuniversitetet ska identifiera, utveckla och genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera utsatthet för hot och hat. Uppdraget stärks för att nå redaktioner och enskilda journalister som tidigare inte nåtts av insatser. Uppdraget ska fokusera på att stärka redaktioners kunskap om skillnader i de former av hot och hat som riktas mot kvinnliga respektive manliga journalister och att särskilt stärka redaktioners förmåga att hantera angrepp och ofredanden av sexuell karaktär.

Startdatum: 01 januari 2023

Slutdatum: 31 mars 2024