Informations- och utbildningsinsatser för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet

Arbetsmiljöverket ska genomföra informationsinsatser för att stödja arbetsgivares arbete med att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet. Initiativen i samband med #metoo-uppropen har visat att det förekommer sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling inom flera sektorer och branscher. Det är viktigt att stärka det förebyggande och kompetenshöjande arbetet på arbetsplatser för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet. Arbetsmiljöverket ska betala ut medel till de centrala arbetstagarorganisationerna LO, TCO och Saco, och till Svenska Hamnarbetareförbundet, för informations- och utbildningsinsatser.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2018

Slutdatum: 31 december 2018

Arbetsmiljöverket

Våldsförebyggande arbete

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Kunskapsbaserat arbete