Informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska tillsammans med Ungdomsmottagningen på nätet, UMO, ta fram en digital plattform med information om hälsa, sexualitet och jämställdhet. Målgruppen är nyanlända och asylsökande unga i åldrarna 13–20 år. Innehållet ska fokusera på sexuell och reproduktiv hälsa och individers rättigheter och skyldigheter. Besökarna ska hitta information om lagstiftning, stödinsatser och kontaktuppgifter till organisationer inom civilsamhället. Informationen ska finnas på lätt svenska och på de modersmål som är vanligast bland nyanlända och asylsökande barn och unga. MUCF ska göra plattformen känd för boenden, familjehem, och verksamheter som finns för målgruppen.

Startdatum: 21 april 2016

Slutdatum: 31 mars 2017

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Kunskap och metodutveckling

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter