Insatser gällande den nationella strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Folkhälsomyndigheten ska genomföra insatser för att bidra till spridning och implementering av den nationella handlingsplanen respektive den nationella strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). 

Startdatum: 22 juni 2023

Slutdatum: 01 februari 2024

Folkhälsomyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Kunskapsbaserat arbete