Inventera relevanta aktörers kunskap om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning och föreslå åtgärder

Myndigheten för delaktighet, MFD, ska inventera relevanta aktörers kunskap om våldsutsatthet bland personer som har en funktionsnedsättning och föreslå åtgärder. MFD ska sammanställa kunskap från forskning och undersökningar om våldsutsatthet bland personer som har en funktionsnedsättning. Myndigheten ska identifiera kunskapsluckor inför framtida studier.

Startdatum: 28 oktober 2021

Slutdatum: 31 januari 2023

Myndigheten för delaktighet (MFD)

Kunskap och metodutveckling

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete