Jämställdhetsmyndighetens statsbidrag till organisationer 2022

Jämställdhetsmyndigheten ska varje år fördela statliga pengar i bidrag till organisationer, ideella föreningar och stiftelser. Fram till 2021 fanns två bidragsformer: Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering respektive Projektbidrag för jämställdhetsprojekt. Statsbidrag till jämställdhetsprojekt kan sökas av ideella föreningar eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala. Bidragen ingår i regeringens styrmedel för att uppfylla målen med Sveriges jämställdhetspolitik, till exempel det första delmålet om en jämn fördelning mellan kvinnor och män av makt och inflytande i samhället. 

Startdatum: 01 januari 2022

Slutdatum: 31 december 2022

Jämställdhetsmyndigheten

Kunskap och metodutveckling

Särskild sårbarhet för våld

Funktionshinderperspektiv

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hbtqi-personers rättigheter