Kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer med eller utan barn att ordna stadigvarande boende

Länsstyrelserna ska kartlägga vad kommuner gör för att hjälpa våldsutsatta personer som, med eller utan barn, har bott i ett skyddat boende att sedan ordna ett stadigvarande boende. Länsstyrelserna ska genomföra uppdraget med ett barnrättsperspektiv, ett funktionshinderperspektiv och ett hbtqi-perspektiv. Länsstyrelserna ska belysa ifall särskilda förutsättningar gäller för personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Västerbotten ska samordna arbetet.

Länsstyrelsernas uppdrag är uppdelat i flera delar. De ska bland annat kartlägga:
• kommuners tillgång till skyddade boenden och genomsnittlig tid som personer bor där
• kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer som, med eller utan barn, har haft ett skyddat boende att sedan ordna ett stadigvarande boende
• kommuners samverkan för att hjälpa våldsutsatta personer när det gäller bostad
• kommuners insatser för att våldsutsatta personer ska kunna bo kvar i sin egen bostad genom att den som har utövat våldet får flytta
• vad kommuner menar kan försvåra för dem att erbjuda hjälp med stadigvarande boende till våldsutsatta personer – men också uppmärksamma goda exempel och sprida dem vidare

I kartläggningen ska ”stadigvarande boende” betyda långsiktig lösning av boendesituationen för en våldsutsatt person. Det ska inte, till exempel, betyda att en person har ett andrahandskontrakt som är på kortare tid än ett år.

Länsstyrelserna ska hämta in information och synpunkter från flera andra myndigheter och organisationer, däribland Jämställdhetsmyndigheten, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, Boverket, SKR och bostadsföretag. 

Startdatum: 03 juni 2021

Slutdatum: 31 december 2022

Länsstyrelserna

Skydd för våldsutsatta

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter

Hbtqi-personers rättigheter

Förbättrad samverkan