Kartlägga myndigheters tillämpning av principen om fördragskonform tolkning i förhållande till Sveriges konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter

Uppsala universitet ska kartlägga hur väl svenska domstolars och andra myndigheters beslut överensstämmer med de åtaganden om mänskliga rättigheter som Sverige har ställt sig bakom genom olika internationella konventioner. Den här graden av överensstämmelse brukar kallas myndigheters tillämpning av principen om så kallad fördragskonform tolkning i förhållande till Sveriges konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter.

Uppsala universitet ska redovisa hur myndigheter tar hänsyn till Sveriges fördragsåtaganden om mänskliga rättigheter, både i sina beslut och i sitt övriga arbete. Forskarna ska undersöka varför den så kallade fördragskonforma tolkningen tillämpas som den gör. Forskarna ska visa på rättsområden där det är särskilt viktigt att svenska myndigheter tar hänsyn till åtagandena i olika fördrag.

Startdatum: 24 maj 2017

Slutdatum: 31 december 2017

Uppsala universitet

Kunskap och metodutveckling

Funktionshinderperspektiv

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete